Jesteś tutaj: Home >> Projekty B&R >> Projekty ramowe Unii Europejskiej

Projekty ramowe Unii Europejskiej

 

Prace badawczo - rozwojowe prowadzone w firmie stoją na bardzo wysokim, światowym poziomie, OPTEL od wielu już lat cieszy się zaufaniem jako uznany, doświadczony i bardzo efektywny ekspert w dziedzinie technik ultradźwiękowych, biometrii.  Swoim profesjonalnym i bardzo twórczym wkładem w tworzenie nowych technologii firma ugruntowała sobie silną pozycję sprawdzonego partnera, dlatego też chętnie jest zapraszana do udziału w projektach ramowych współfinansowanych przez Unię Europejską. 

W efekcie długoletniego zaangażowania w badaniach i rozwoju nowoczesnych technologii ultradźwiękowych, w ramach projektów realizowanych samodzielnie jak i w międzynarodowych konsorcjach.

W roku 2006 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych EU nominował firmę OPTEL do Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w 6. Programie Ramowym Badań Naukowych i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej.
[więcej...]

W roku 2007 firma OPTEL znalazła się w czołówce najbardziej innowacyjnych firm polskich.
W tegorocznej edycji badań innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w której wzięło udział ponad 3 tysiące firm, zarówno małych, średnich jak i dużych, firma OPTEL Sp. z o.o. zajęła 81 miejsce w rankingu ogólnopolskim i 3 miejsce w regionie dolnośląskim.
[więcej...]
  
  

 PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH 7 PROGRAMU RAMOWEGO UE

MOSYCOUSISlogo.png
MOSYCOUSIS [more...]
[FP7-SME-2011]

Inteligentny system monitorowania stanu przedsiębiorstwa i konserwacji prewencyjnej oparty na czujnikach emisji akustycznej (AE)

Nieoczekiwana awaria w łańcuchu produkcji przemysłowej to nie tylko koszty wymiany uszkodzonej części oraz koszty związanej z tym pracy ludzkiej, ale również koszty przestoju. Aby prawidłowo utrzymać funkcjonowanie maszyny konieczne jest posiadanie służb konserwacji prewencyjnej, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka eksploatacji, uniknięcia błędów przedsięwzięcia, zapewnienia odpowiedniego sprzętu, redukcji kosztów działania, eliminację awarii i maksymalizacji produkcji. Emisja akustyczna to zjawisko polegające na generacji krótkotrwałej fali przez materiał pod wpływem naprężenia. Gdy materiał jest poddany naprężeniu, ma miejsce gwałtowne uwolnienie nagromadzonej energii w formie fali sprężystej, którą można wykryć za pomocą przetworników umieszczonych na nim. Odkształcenie plastyczne i powiększanie się pęknięć są głównym żródłem emisji akustycznej w metalach. Chociaż emisja akustyczna może powstać w każdym układzie będącym w ruchu, jej głównym żródłem są bez wątpienia układy poddane ruchowi obrotowemu. Źródłami AE w układzie obrotowym są: udary, regularne pęknięcia zmęczeniowe, tarcie, ubytki materiału, turbulencje, kawitacja, wycieki itp. W większości przypadków użytkownicy maszyn z segmentu MŚP są zadowoleni z prostego urządzenia w przystępnej cenie, które jest w stanie ostrzec ich przed wystąpieniem krytycznej wady. Aktualne osiągnięcia w technologii czujników, microprocesorów, zminiaturyzowanych nadajników radiowych pozwalają na powstanie sieci bezprzewodowych czujników. Przyszłością tych czujników jest zdolność tworzenia rozpowszechniowych węzłów pomiarowych, które samodzielnie raportują warunki pracy, a dane z raportów są wykorzystywane do upraszczania monitoringu kondycji urządzeń, wbudowanych testów i ocen oraz oczekiwanie, że podstawowe badanie krytycznych maszyn obracających się odbędzie się bez kosztownego okablowania. Ponadto, aby sieć przetworników była rzeczywiście autonomiczna, należy wyeliminować z zasilania czujników baterie chemiczne i przewidzieć zasilanie którymś rodzajem energii odzyskanej. Materiały piezoelektryczne wykazały swoje zdolności do przekształcania energii drgań od wibracji maszyn i urządzeń obrotowych w energie elektryczną zdolną zasilić bezprzewodowy węzeł. Z tego powodu jednym z głównych celów jakie należy osiągnąć w tym projekcie jest emisja akustyczna uzyskana z samozasilającego się czujnika.
Participants

PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE (999524085) - PARTICIPANT
FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC (999565892) - COORDINATOR
UNIVERSITY COLLEGE CORK, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (999975717) - PARTICIPANT
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (999976202) - PARTICIPANT
WIRE-LITE SENSORS LTD (965922315) - PARTICIPANT
ELECTROARGES SA (965940163) - PARTICIPANT
ARDORAN OU (985420479) - PARTICIPANT
SITEX 45 SRL (998959836) - PARTICIPANT

MOSYCOUSISposter.png
INGRESS
[FP7-SEC-2012-1] (FP7)

Innowacyjna technologia dla skanerów linii papilarnych

Celem INGRESS jest zbadanie, opracowanie i zatwierdzenie innowacyjnej technologii do zbierania odcisków palców, biorąc po uwagę dodatkowe aspekty biometryczne powiązane z palcem. Projekt utoruje drogę do produkcji innowacyjnych skanerów linii papilarnych, będących w stanie prawidłowo wykryć wewnętrzną strukturę odcisków palców o bardzo niskiej jakości lub nacechowanej powierzchniową chorobą skóry. Projekt koncentruje się na uchwyceniu podpowierzchniowej struktury palca i dostarczaniu wysokiej jakości obrazu. Nuet technologiczny projektu koncentruje się na medycznej technice obrazowania, takiej jak USG i pełna optyczna koherentna tomografia komputerowa (FFOCT), do stworzenia macierzy linii papilarnych w skórze właściwej. Ponadto, projekt Ingress bada przydatność technologii i elementów (PoE), takich jak bierne matryce OLED fotodiody OPDs do stworzenia czujników linni papilarnych nowej generacji o dużej rozdzielczości. Proponujemy ocenić użycie INGRESS do makiety w laboratorium, aby porównać wyniki z czujnikami starszymi. Takie badania ocenią wydajność technologii, użyteczność i możliwość akceptacji rozwiązania przez użytkownika. INGRESS wykorzystuje zarówno standardowe podejście oraz [novel metrics] w celu oceny jakości operacyjnej skanerów linii papilarnych. Równolegle do nurtu technologicznego, projekt będzie badać potencjalne etyczne, prawne i społeczne aspekty tych nowatorskich technologii.

R & D integruje podczas całego projektu wyniki tych badań, aby zagwarantować, że wszystkie produkty końcowe będą w pełni kompatybilne / zgodne z aktualnymi trendami w europejskiej i międzynarodowej ochronie prywatności i standardami ochrony danych, postępując zgodnie z międzynarodowo zatwierdzonymi podstawowymi zasadami. INGRESS będzie zarówno oceniał opracowane technologie i zaproponował plan rozwoju technologii w celu wykorzystania odcisków palców z dokumentów tożsamości podczas kontroli granicznej i procedur ścigania osób naruszających prawo.

Participants

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (999989782) - PARTICIPANT
MINISTERE DE L'INTERIEUR (999823136) - PARTICIPANT
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (999997930) - PARTICIPANT
MORPHO (999766294) - COORDINATOR
MICHIGAN STATE UNIVERSITY (999864458) - PARTICIPANT
PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE OPTEL SP ZOO (999524085) - PARTICIPANT
TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (999587135) - PARTICIPANT
UNIVERSITE DE LAUSANNE (999841469) - PARTICIPANT
ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA DI BOLOGNA (999993953) - PARTICIPANT
HOGSKOLEN I GJOVIK (999639418) - PARTICIPANT
CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (999958839) - PARTICIPANTNOZLLEINSPECT [more...]
[FP7-SME-2008-1] (FP7)

Regularne przeprowadzanie kontroli jest istotne przy sprawdzeniu jednolitości zespawanych części dyszy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i innych obiektów o znaczeniu krytycznym.

Sekcje dysz wykonane ze stali austenitycznej mogą być podatne na gwałtowny wzrost liczby pęknięć ze względu na zmęczenie cieplne i korozję. Wczesne wykrycie pęknięć jest zatem kluczowym czynnikiem dla dalszego bezpiecznego funkcjonowania danego obiektu. W celu zmniejszenia czasu i kosztów takich kontroli istnieje pilna potrzeba opracowania systemu zdolnego przeprowadzić pełną kontrolę dysz bez konieczności wymiany sondy.

Celem projektu NozzleInspect jest zaprojektowanie autonomicznego robota, który potrafi: skrócić czas kontroli, wspomoże określanie cech wad, zmniejszyć konieczność interwencji człowieka, co zmniejszy wchłanianą zawodowo dawkę promieniowania i zmniejszyć zapotrzebowanie na robotamanipulacjnego, co w rezultacie pozwoli zmniejszyć rozmiary i koszty zrobotyzowanego systemu.

Celem projektu NozzleInspect jest poprawa wiarygodności kontroli spawanych sekcji dysz w nuklearnych i innych obiektach o znaczeniu krytycznym.

Robot będzie przeprowadzić nowe i innowacyjne elastyczne badanie metodą "phased array", aby umożliwić pełna kontrola obszarów spoiny dysz oraz będzie wyposażony w zaawansowany systemu nawigacji, który pozwoli śledzić spoiny w dyszy.

Obecność wad tych części może doprowadzić do poważnej awarii podzespołów.

Participants

IBERDROLA GENERACION SAU (984230095) - PARTICIPANT
PEAK NDT LIMITED (994625973) - PARTICIPANT
PHOENIX INSPECTION SYSTEMS LIMITED (998136888) - PARTICIPANT
PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE (999524085) - PARTICIPANT
KENTRO EREVNAS TECHNOLOGIAS KAI ANAPTYXIS THESSALIAS (999624965) - PARTICIPANT
VERMON SA (999696551) - PARTICIPANT
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (999844961) - PARTICIPANT
TWI LIMITED (999912764) - COORDINATOR
SELFSCAN [more...]

[FP7-SME-2008-1]

System detekcji wad , typu sieci neuronowej, neuronowa siec monitorującą elementy konstrukcji samolotu, oparta na systemie wykrywania wad używającego technologii LRU.


Projekt ma na celu opracowanie jednolitego systemu monitorującego stan elementów samolotów,za pomocą matryc przetworników zoptymalizowanych pod kątem poprawy pracy z ultradźwiękami dalekiego zasięgu (LRUT) w celu zwiększenia interakcji fali z defektami co podnosi czułość sensorów.
Projekt ma na celu:
- poprawę zdolności wykrywania wad za pomocą wygenerowanych fal prowadzonych / wybierając mod fali pod kątem optymalnej interakcji defektem, nie stosując raczej - jak to jest powszechnie stosowane - jednego nierozproszonego modu, ułatwiając interpretację wizualną sygnału; - zachęcenie do korzystania z sieci neuronowych do interpretacji danych i klasyfikacji wad. Sieci neuronowe idealnie nadają się do wykrywania niewielkich zmian sygnału spowodowanych przez powstanie wady i jej wzrost, i oddzielić je od zmian spowodowanymi przez inne czynniki;
- opracowanie i sprawdzenie nowych elastycznych przetworników MFC / przetworników magnetostrykcyjnych przeznaczonych do montażu bezpośredniego/ zintegrowane z elementami samolotów tak, aby uzyskać matrycę przetworników LRU pozwalającą wykrywać, lokalizować i wymiarować wady;
- opracowanie technik skupiających takich jak Time reversal focusing (ogniskowanie odwróconego czasu) oraz Time delay focusing (ogniskowanie czasem opóźnionym) w materiałach złożonych, używanych w przemyśle lotniczym;
- opracowanie , szkolenia i ocena neuronowej siec monitorujacej elementy konstrukcji samolotu, opartej na systemie wykrywania i klasyfikacji wad uzywajacego technologii LRU;
- opracowanie oprogramowania zarządzającego, z funkcjami wyższego poziomu, obejmującymi zbieranie danych, przetwarzanie i analizę sygnałów oraz ich reprezentację, przechowywanie informacji, interfejs użytkownika. Dodatkowe oprogramowanie zostanie opracowanie aby umożliwić koncentrację LRU w punkcie, gdzie emisja akustyczna zindentyfikowała potencjalne żródło awarii;
- integrację modułów czujników, przetwarzania sygnałów i funkcjonalności oprogramowania do opracowania prototypów, i pokaz ich możliwości do monitorowania i redukcji kosztów utrzymania i zwiększenia bezpieczeństwa komponentów lotniczych.

Participants:

ISOTEST ENGINEERING SRL (999476070) - PARTICIPANT
PHILLIPS CONSULTANTS (988861942) - PARTICIPANT
NDT EXPERT (991767868) - PARTICIPANT
Smart Material GmbH (997689427) - PARTICIPANT
PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE (999524085) - PARTICIPANT
KENTRO EREVNAS TECHNOLOGIAS KAI ANAPTYXIS THESSALIAS (999624965) - PARTICIPANT
ULTRA ELECTRONICS LIMITED (999739716) - PARTICIPANT
TWI LIMITED (999912764) - COORDINATOR

WINTUR [more...]
[FP 7-SME-2008-1]

Lokalne bezprzewodowe monitorowanie skrzydeł naziemnych i morskich wiatraków przy pomocy technologii odzysku energii z otoczenia.

Projekt ma na celu opracowanie zintegrowanego systemu stałego monitoringu stanu łopat turbin wiatrowych w miejscu pracy, bez interwencji człowieka, za pomocą emisji akustycznej fal ultradźwiękowych dalekiego zasięgu (LRU). System wykorzystuje elastyczne czujniki o niewielkiej masie. Nie będzie okablowany na stałe, zasilanie uzyska z odzyskania energii odkszałtających się stale podczas ruchu łopat, przesyłając dane za pomocą technologii Bluetooth do urządzenia odbiorczego znajdującego się w obudowie turbiny (gondoli). Urządzenie na gondoli wyśle bezprzewodowo dane do jednostki centralnej, znajdującej się w bazie sterowania farmą wiatrową. Projekt przyniesie: - opracowanie nowatorskich elasycznych przetworników odpowiednich do osadzenia w kompozytowych łopatach turbin, z możliwością emisji akustycznej fal ultradźwiękowych dalekiego zasięgu (LRU) zdolnych do wykrywania wad wad w łopatach. Po raz pierwszy jedna matryca pzetworników zostanie użyta zarówno do emisji akustycznej jak i funkcji LRU. - weryfikację niezawodności systemów czujników-przetworników ultradźwiękowych i związanych z nimi modułów elektroniki poprzez surowy test test środowiskowy. Ustalone zostaną również procedury wytwarzania i montażu elementów systemu. - opracowanie oprogramowania zarządzającego, z funkcjami wyższego poziomu, obejmującymi zbieranie danych, przetwarzanie i analizę sygnałów oraz ich reprezentację, przechowywanie informacji, interfejs użytkownika. Dodatkowe oprogramowanie zostanie opracowanie aby umożliwić koncentrację LRU w punkcie, gdzie emisja akustyczna zindentyfikowała potencjalne żródło awarii. - integrację modułów czujników, przetwarzania sygnałów, i funkcjonalności oprogramowania i pokaz ich możliwości do monitorowania i redukcji kosztów utrzymania turbin wiatrowych wielkich rozmiarów. - opracowanie systemu bazującego na użyciu siłowników piezoelektrycznych do odzyskania energii z odkształcania łopat turbin i użycie tej energii do zasilania systemu pomiarowego. - opracowanie komunikacji bezprzewodowej pomiędzy czuujnikami na łopatach a urządzeniem w gondoli oraz pomiędzy urządzeniem tym, a systemem sterowania fermą wiatrową.

Lista beneficjentów:
MIYAMA COMPOSITE MATERIALS SA (995463762) - PARTICIPANT
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC (996513496) - PARTICIPANT
Solent Composite Systems Ltd (996552102) - PARTICIPANT
ENCOCAM Limited (996818755) - PARTICIPANT
Smart Material GmbH (997689427) - PARTICIPANT
CEDRAT TECHNOLOGIES SA (999429122) - PARTICIPANT
NEXUS ENGINEERING OOD (999431838) - PARTICIPANT
PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE (999524085) - PARTICIPANT
CENTER FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - THESSALY (999624965) - PARTICIPANT
ULTRA ELECTRONICS LIMITED (999739716) - PARTICIPANT
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (999844961) - PARTICIPANT
TWI LIMITED (999912764) - COORDINATOR

 

RAILECT [more...]
[FP7-222425]

Rozwój techniki ultradźwiękowej, czujniki i systemy do objętościowego badania glinowo-termicznej.

Przewiduje się, że W 2004 roku odbędzie się około 5 miliardów podróży pasażerskich w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, a rynek w tych trzech krajach jest wart około czterdziestu miliardów €. [Ref. 1]. Na podstawie ekstrapolacji danych odnoszących się do kolei Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec [por. 1], w liczącej 500 000 km europejskiej sieci szlaków kolejowych [ref. 2] szacuje się, że pęknie średnio 5000 szyn rocznie z czego około 1500 ze względu na wadę spoiny. Wprawdzie liczba wadliwych spoin jest stosunkowo niewielka w porównaniu do szacowanych 11 mln glinowo-termiczne spoin w całej europejskiej sieci, to nadal stanowi około 20% wszystkich ponad 7000 awarii szyn ciągu każdego roku [ref. 3]. Nie istnieje obecnie dostępna metoda nieniszczącego, ekonomicznego i wiarygodnego badania objętościowego glinowo-termicznych spoin. Propozycja ta opisuje opracowanie szybkiej metody ultradźwiękowej do bezpiecznego i niezawodnego badania nieniszczącego (NDT) spoin glinowo-termicznych w całej objętości, w położonych już szynach. Proponowany system ultradźwiękowy może być szybko zastosowanie na torze przy użyciu zacisku mocującego do badanej szyny. Skany kontrolne będą prowadzone we wcześniej ustalonej kolejności, a następnie wyniki będą porównywane z kryteriami akceptacji wad, opracowanymi w projekcie. Aby osiągnąć ten cel, należy wstępnie przeprowadzić dokładną analizę właściwości materiału szyny, zachowanie wiązki ultradźwiękowej w obecności wady i zaprojektować optymalne procedury skanowania. Oczekuje się, że skany będą realizowane za pomocą elektronicznego skanowania przy użyciu wieloprzetwornikowego systemu typu "phased array". Kryteria akceptacji wad zostaną wygenerowany zarówno przez inżynierię oceny krytycznej oraz testy zmęczeniowe próbek szyn.

Uczestnicy:
AINOOUCHAOU PLIROFORIKIS AE (998994077) - UCZESTNIK
JARVIS PLC (999436785) - UCZESTNIK
PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE (999524085) - UCZESTNIK
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LTD (999540963) - UCZESTNIK
VERMON SA (999696551) - UCZESTNIK
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (999844961) - UCZESTNIK
TWI LIMITED (999912764) - KOORDYNATOR
SPREE ENGINEERING LTD (998496952) - UCZESTNIK
KINGSTON COMPUTER CONSULTANCY LIMITED (999441150) - UCZESTNIK
UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE (999985417) - UCZESTNIK

HIDE [more...]
[FP7-217762]

HOMELAND SECURITY, BIOMETRIC IDENTIFICATION AND PERSONAL DETECTION ETHICS
Agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, aspekty etyczne w identyfikacji biometrycznej i wykrywaniu osób

Hide (HOMELAND SECURITY, BIOMETRIC IDENTIFICATION & PERSONAL DETECTION ETHICS) jest przewidzianą na 36 miesięcy akcją, która ma na celu stworzenie paneuropejskiej platformy dialogu na temat etyki i zarządzania technologiami wykrywającymi osoby i biometrią. Do projektu HIDE doprowadziły konsorcjum trzy kluczowe idee: - Istniejące społeczne obawy czy użycie technologii biometrycznych i identyfikacji ocób dla poprawienia bezpieczeństwa w Europie jest uzasadnione. Niezbędne są badania skupiające się na etyce, ochronie prywatności stawiane przez te technoogie w kontekście U-27. - etyczne aspekty technologii bezpieczeństwa i kwestia ochrony danych osobowych nie mogą być już dłużej rozpatrywane w kontekście jedynie pojedynczej technologii. Niezbędne jest bardziej kompleksowe podejście do całego obszaru pomiędzy osobistym wykrywaniem, uwierzytelnianiem i identyfikacją. - spory międzynarodowe mogą być konfrontowane poprzez organizacje dialogów tematycznych. Te kontrowersje często są oparte na różnorodnych interpretacjach wspólnych zasad (np. zasada proporcjonalności, prawo do prywatności, prawo do bezpieczeństwa itp.) Dialog tematyczny może pozwolić lepiej zrozumieć punkt widzenia innych ludzi i zobowiązuje wszystkie strony do wzięcia w nim udziału. Projekt HIDE ma na celu stworzenie najlepszego środowiska, w którym ten dialog jest możliwy i może się odbyć.

Participants:
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V (999984059) - PARTICIPANT
International Biometric Group (UK) Limited (997928241) - PARTICIPANT
EUTELIS ITALIA SRL (998587744) - PARTICIPANT
HOGESCHOOL ZUYD (999416706) - PARTICIPANT
THE HASTINGS CENTER (999480435) - PARTICIPANT
PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE (999524085) - PARTICIPANT
CENTRE FOR SCIENCE, SOCIETY AND CITIZENSHIP (999706057) - COORDINATOR
MORPHO (999766294) - PARTICIPANT
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (999869696) - PARTICIPANT
UNIVERZA V LJUBLJANI (999923240) - PARTICIPANT
CARDIFF UNIVERSITY (999979694) - PARTICIPANT

Strona projektu:

 PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH 6 PROGRAMU RAMOWEGO UE

BITE
[SAS6-006093]

Promoting Research and Public Debate on Bioethical Implications of Emerging Biometric Identification Technologies
Wspieranie badań i publicznej debaty na temat skutków bioetycznych wobec pojawiających się technologii identyfikacji biometrycznej

Projekt BITE ma na celu zainicjować badania i rozpocząć publiczną debatę na temat bioetyki w technologii biometrycznej.Liczba urządzeń biometrycznych w użyciu w Europie wzrósła z 8,550 w 1996 r. do ponad 150000 w 2004 r. a rynek biometryczny może wzrosnąć trzykrotnie w ciągu najbliższych dwóch lat. "Biometria wydaje się być predystynowana do gwałtownego wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat. Ale publicznej dyskusji na temat ich zalet i wad nadal brakuje."(The Economist, Prepare to be scanned, Monday December 8th 2003). Projekt BITE ma na celu rozpoczęcie takiej debaty.

Partnerzy:
CSSC - CERBIC - CESAGen - ESA Comm - HUMANSCAN - IBMG
- IBG - IOM - OPTEL - EUROPEAN INSTITUTE OF BIOETHICS

Strona projektu


http://www.biteproject.org/

RiserTest
[COOP-CT-2005-018267]

Rozwój Systemów Kontrolnych opartych na Prowadzonych Utradźwiękach Dalekiego Zasięgu przeznaczonych do badań przybrzeżnych, podwodnych instalacji wydobywczych i pezwsyłowych (Risers, Steel Catenary Risers (SCRs), Flowlines).


Partnerzy:
TWI LIMITED Granta Park, UNITED KINGDOM
COAXIAL POWER SYSTEMS LIMITED, UNITED KINGDOM
2H OFFSHORE ENGINEERING LIMITED, UNITED KINGDOM
ATLANTIS NDE INGENIERÍA DE INSPECCIÓN NO DESCTRUCTIVA SL, SPAINPBP 
OPTEL SP. Z O.O., POLAND
I&T NARDONI INSTITUTE, ITALY
DACON AS, NORWAY
BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED, UNITED KINGDOM
PETROLEO BRASILEIRO S.A., BRAZIL
DET NORSKE VERITAS PLC, NORWAY
ZENON S.A. ROBOTICS AND INFORMATICS, GREECE

Abstract
Wobec rosnących poszukiwaniu przez potentatów branży naftowej wraz z pojawieniem się nowych technologii wiercenia i wydobycia w głebokich wodach przybrzeżnych, eksploatowane są pola naftowe w Zatoce Meksykańskiej, u wybrzeży Brazylii i Zachdniej Afryki. Wystąpiło wiele znaczących trudności technicznych do pokonania aby umożliwić eksploatację przybrzeżnych podwodnych pól naftowych. Jednak nadal pozostały do rozwiązania zagadnienia związane z nadzorem oraz badaniami nieniszczącymi (NDT). Znaczącą kwestią pozostaje kontrola (NDT) podczas pracy urządzeń do prac podwodnych (risers, steel catenary risers, flowlines). Dawniej instalowane w środowisku podmorskim elementy konwencjonalnych technik badań nieniszczących są niemożliwe do użycia w stosunku do tych urządzeń. Chociaż rury zawierające te elementy są produkowane i spawane według najwyższych standardów nie mniej jednak muszą być w stanie działać przez 20 lub więcej lat bez awarii. Analiza zmęczeniowa pokazuje, że wielkość defektu na początku musi być mała, żeby być pewnym, że nie zdarzy się awaria ( w rozpiętości mm lub wgłąb). Jest nieuniknione, że niektóre spoiny tej wielkości pozostaną niezauważone podczas kontroli NDT prowadzonej w czasie produkcji. Niektóre elementy systemu SCR (szczególnie te w najmniej dostępym obszarze dna morskiego) są narażone na zmęczenie obciążeniowe co może spowodować przedwczesne uszkodzenie oraz zanieczyszczenie środowiska. W projekcie tym zaproponowanio zastosowanie prowadzonych fal ultradźwiękowych, co pozwoli pokonać ograniczenia dotychczasowej technologii i znacznie zwiększyć przydatność i wydajność badań. Te opracowania prowadzą do wzrostu rynku nadzoru i konserwacji prowadzonych przez małe i srednie przedsiębiorstwa (MŚP) w UE. Obecne trendy w przemyśle naftowym zmierzają do przekazywania prac związanych z kontrolą i konserwacją urządzeń zewnętrznym specjalistycznym firmom z sektora MŚP, co powoduje znaczne wzmocnienie pozycji tych firm na rynku.

Tare It
[COOP-CT-2003-017331]

A Novel Tare Identification and Corrosion Detection System to Improve Filling Accuracy, Productivity and Safety for SME LPG, Butane & Propane Gas Vendors
Nowatorski System do Identyfikacji i Wykrywania Korozji dla poprawienia dokładności napełniania, produktywności i bezpieczeńswa dostawców gazu LPG, Butan-propan z sektora MŚP

Partnerzy:
Norgaard Teknik A/S
Quantel SA
Optel Sp. z o.o.
Cylindric Denmark A/S
Kosan Crisplant A/S
DII A/S
TWI Ltd
Arrow Technical Services Ltd

Cel projektu: Badania nieniszczące pojemników z gazem wraz z pomiarem poziomu cieczy.
  

CLEAR BRUSH
[COOP-CT-2005-016844]

Nowy system szczotki ultradźwiękowej z aktywowanym akustycznie czynnikiem jako kompleksowe podejście do wyeliminowania europejskiej wszy głowowej.

Partnerzy:
A Nelson & Co Limited 
Denman International Limited 
Knoxcris Serv srl (KCS)
PBP Optel Sp. z o.o. 
Laboratorios Lac S.L. 
Diafarm Laboratorios S.A. 
InnowacjaPolska Sp. z o.o. 
Insect Research & Development

Cele projektu: Nowatorski, zintegrowany zestaw ultradźwiękowy zapewniający kompleksowe usuwanie zakażeń wszą ludzką głowową CLEARBRUSH to nowatorski, zintegrowany system, składający się z ultradźwiękowej szczotki do włosów oraz ultradźwiękowo aktywowanego płynu, służącego do zwalczania wszy ludzkiej i jej jaj. Opracowany system oraz metoda będą stanowić alternatywę dla stosowanych dotychczas bolesnych i często nieskutecznych zabiegów. W systemie CLEARBRUSH wystąpi efekt synergii jednoczesnego działania ultradźwięków i ekstraktu z miodli indyjskiej, która jest naturalnym insektycydem.

 PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH 5 PROGRAMU RAMOWEGO UE

Program Phare Science & Technology (SCI-TECH II) 
[PL9611-02-06-0005]

"Strefa Transferu Technologii Złotoryja - etap budowania podstaw centrum przedsiębiorczości innowacyjnej i tworzenia węzła sieci wymiany informacji"


Partnerzy: 
Koordynator: Dr inż. Mieczysław Pluta
Agnieszka Bicz (wtedy jeszcze Krysiak) - ekspert IT
Starostwo Powiatowe w Złotoryi 
Prof. Wolfgang Grill 
WCTT - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 

Cele projektu: Zainicjowanie działań zmierzających do stworzenia podstaw organizacyjnych wspierania lokalnej przedsiębiorczości o charakterze innowacyjnym – Centrum Przedsiębiorczości Innowacyjnej (CPI). 
Stworzenie podstaw organizacyjnych, informacyjnych i technicznych realnej oferty inwestycyjnej dla inwestorów zewnętrznych działających w obszarze nowych technologii - Strefa Transferu Technologii (STT). Opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonowania lokalnej strefy technologii w powiązaniu z partnerami z wyższego poziomu sieci transferu (BIC, WCTT). Przestąpienie do kreowania infrastruktury Centrum Biznesu i Innowacji – skupiającego działalność małych firm świadczących na zewnątrz i sobie nawzajem usługi o wysokim stopniu innowacyjności. Uruchomienie informatycznego węzła sieci wymiany informacji z IRC.