Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o.
 ul. Morelowskiego 30 PL-52-429 Wrocław
 phone: +48 71 329 68 53 fax: +48 71 329 68 52
 Badania i rozwój / techniki ultradźwiękowe / rozpoznawanie palców

    

 Pomiar grubości płyt (dla Silverwing - Elektronika i Software do Scorpion)

 

Dla brytyjskiej firmy Silverwing zaimplementowaliśmy naszą kartę ultradźwiękową i wykonaliśmy specjalną wersję nadajnika impulsowego i odbiornika (OPGUD). Razem z wykonaną przez nas elektroniką sterującą stosowana jest ona w urządzeniu nazwanym Scorpion, które porusza się po stalowych ścianach zbiorników, kontrolując ich grubość (objawy korozji). Program sterujący urządzeniem oraz analizujący otrzymane sygnały został też wykonany w firmie Optel.
  

 

  

 

Copyright © 1989 - 2013 Optel. All rights reserved.
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000124439. REGON: 008375538 Wysokość kapitału zakładowego 364.500 PLN