Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o. 
 ul. Morelowskiego 30 PL-52-429 Wrocław
 phone: +48 71 329 68 53 fax: +48 71 329 68 52
 Badania i rozwój / techniki ultradźwiękowe / rozpoznawanie palców

    

 Skaner do badania podniebienia miękkiego (dla Akademii Muzycznej)

 

Informacja w trakcie opracowywania. W razie zainteresowania prosimy o
kontakt z nami.


 

 

Copyright © 1989 - 2013 Optel. All rights reserved.
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000124439. REGON: 008375538 Wysokość kapitału zakładowego 364.500 PLN