Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o.
 ul. Morelowskiego 30 PL-52-429 Wrocław
 phone: +48 71 329 68 53 fax: +48 71 329 68 52
 Badania i rozwój / techniki ultradźwiękowe / rozpoznawanie palców


OPMUX4
Czterokanałowy Multiplekser Ultradźwiękowy
OPMUX jest przystosowany do wszelkiego rodzaju pomiarów ultradźwiękowych wszędzie tam gdzie jest potrzebny więcej niż jeden kanał. Łącznie z kartą OPCARD 2.0 lub przyrządem pomiarowym OPBOX 2.0 oraz głowicą ultradźwiękową jest to kompletny system pomiarowy do zastosowań w badaniach ultradźwiękowych. Każdy kanał ma niezależny obwód nadawczo-odbiorczy. Można dowolnie konfigurować kolejność pracy poszczególnych kanałów.


opmux4a

Charakterystyka: Dane techniczne:

- niezależne kanały nadawczo - odbiorcze;
- interfejs: USB lub RS232;
- wejście triggerujące BNC;
- wyjście sygnałowe BNC;
- zasilanie 12V/1A;

W zestawie z kartą OPCARD 2.0 lub przyrządem OPBOX 2.0
i oprogramowaniem prezentuje:

- wszechstronny ultradźwiękowy system pomiarowy,
- różnorodny sposób obróbki danych:
- klasyczne przetwarzanie,
- SAFT*),
- CUDA.
Liczba kanałów: 4
Wzmocnienie: 20dB
Amplituda generowanego impulsu: 0V - 360V (impuls dodatni, regulowany)
Czas ładowania przetwornika: od 1μs do 8μs (z krokiem 1μs)
Pasmo przenoszenia: 0.5 MHz - 20 MHz (- 3dB)
Czas opadania impulsu: ≤20 ns
Impedancja wyjścia: ≤1Ω
Wyjścia przekaźnikowe: 3 max Wejście cyfrowe
TTL: 1
Masa: 550g

Copyright © 1989 - 2013 Optel. All rights reserved.
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000124439. REGON: 008375538 Wysokość kapitału zakładowego 364.500 PLN