Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o. 
 ul. Morelowskiego 30 PL-52-429 Wrocław
 phone: +48 71 329 68 53 fax: +48 71 329 68 52
 Badania i rozwój / techniki ultradźwiękowe / rozpoznawanie palców

    


OPGUD HV
WYSOKONAPIĘCIOWY ULTRADŹWIĘKOWY NADAJNIK IMPULSÓW


Opis:

Nadajnik impulsów OPGUD HV przeznaczony jest do pracy
z przetwornikami o pojemności w zakresie 500pF - 20nF.
Nadajnik jest zasilany 12V a sterowany sygnałami w standardzie TTL. Możliwe jest także podłączenie go do innych urządzeń sterujących.


opgudpr1.jpg

Właściwości: Dane techniczne:

• Płynna regulacja nastaw:
-amplitudy,
-współczynnika wypełnienia,
-częstotliwości powtarzania impulsu;

• Praca w dwóch trybach:
- tryb SET z możliwością regulowania nastaw,
- tryb RUN, kiedy nastawy zostają ustalone i ich zmiana jest zablokowana;

• Wyjście/wejście sygnału wyzwalania (TRIG) typu BNC, poziom TTL;
• Wyzwalanie zewnętrze lub wewnętrzne;

• Wymiary: 240x170x90mm;

• Masa: 1.9 kg;

• Zasilanie: 12V /3A, zasilacz dogniazdkowy.
• Zakres częstotliwości: 0,7Hz do 164Hz*)
• Zakres regulacji współczynnika wypełnienia: 50% - 95%;
• Amplituda impulsu regulowana w granicach: 100V - 1200V


• Przebieg napięcia wyjściowego:
opgudpr1a.jpg

Dokumentacja

Copyright © 1989 - 2013 Optel. All rights reserved.
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000124439. REGON: 008375538 Wysokość kapitału zakładowego 364.500 PLN